ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ถึง โรงเรียนวัดชนะสงคราม
ทางที่ดีที่สุดจาก ไบเทค ทางเข้า-ออกที่ 1 และ 2 ถึง ท่าเรือชาญอิสระ
ทางที่ดีที่สุดจาก ไบเทค ทางเข้า-ออกที่ 3 ถึง ท่าเรือชาญอิสระ
ทางที่ดีที่สุดจาก สุเหร่าบ้านดอน ถึง ชิดลม
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือมศว ประสานมิตร ถึง ชิดลม
ทางที่ดีที่สุดจาก อารีย์ ถึง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ทางที่ดีที่สุดจาก อ่อนนุช ถึง วัดราชนัดดาราม (ราชดำเนิน)
ทางที่ดีที่สุดจาก แยกบ้านแขก ถึง ศาลาแดง
ทางที่ดีที่สุดจาก บางจาก ถึง ท่าเรือวัดใหม่ช่องลม
ทางที่ดีที่สุดจาก พร้อมพงษ์ ถึง โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท (ราชปรารภ)

5445.8 5446.8 5447.8 5448.8 5449.8 5450.8 5451.8 5452.8 5453.8 5454.8