ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: สะพานพระราม7
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: บางโพ
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: สะพานกรุงธน
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: เทเวศน์
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช)
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: ท่าเตียน
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: สะพานพุทธ
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: ราชวงศ์
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: กรมการขนส่งทางน้ำ
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง ท่าเรือ: สี่พระยา

4058.2 4059.2 4060.2 4061.2 4062.2 4063.2 4064.2 4065.2 4066.2 4067.2