ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง แยกถนนวัดสุทธาวาส-อรุณอัมรินทร์
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง วัดอรุณ
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง วัดโพธิ์ - คิวรถ
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง แยกสุทธิสาร-วิภาวดีรังสิต
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง องค์การสหประชาชาติ
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง สหประชาชาติ(กรุงเกษม)
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง ห้างฟิวเจอร์ปาร์คบางแค
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง ศูนย์เยาวชนบางเขน
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง บางพลี

5451.4 5452.4 5453.4 5454.4 5455.4 5456.4 5457.4 5458.4 5459.4 5460.4