ทางที่ดีที่สุดจาก อู่สายลวด ถึง คลองถม(ฝั่งเจริญกรุง)


เริ่มต้นที่: อู่สายลวด
เดินทางไปที่สถานี ตลาดเก่าเยาวราช ใช้สาย: 25
เดินไป คลองถม(ฝั่งเจริญกรุง)

สายตรง
(ซึ่งอาจจะช้ากว่า แต่ไม่ต้องเปลี่ยนสาย) ใช้สาย: 25พิมพ์แผนที่