ทางที่ดีที่สุดจาก อื้อเจือเหลียง ถึง สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่ 1


เริ่มต้นที่: อื้อเจือเหลียง
เดินทางไปที่สถานี สนามหลวง(ศาลหลักเมือง) ใช้สาย: 47
เดินไป สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่ 1

สายตรง
(ซึ่งอาจจะช้ากว่า แต่ไม่ต้องเปลี่ยนสาย) ใช้สาย: 507พิมพ์แผนที่