ทางที่ดีที่สุดจาก อื้อเจือเหลียง ถึง วัดโพธิ์


เริ่มต้นที่: อื้อเจือเหลียง
เดินทางไปที่สถานี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ ใช้สาย: 47
เดินไป วัดโพธิ์

สายตรง
(ซึ่งอาจจะช้ากว่า แต่ไม่ต้องเปลี่ยนสาย) ใช้สาย: 47พิมพ์แผนที่