ทางที่ดีที่สุดจาก อื้อเจือเหลียง ถึง ภูเขาทอง,วัดสระเกศ


เริ่มต้นที่: อื้อเจือเหลียง
เดินทางไปที่สถานี แม้นศรี ใช้สาย: 47
เดินไป ภูเขาทอง,วัดสระเกศ

สายตรง
(ซึ่งอาจจะช้ากว่า แต่ไม่ต้องเปลี่ยนสาย) ใช้สาย: 47พิมพ์แผนที่