ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือนานาชาติ ถึง ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์


เริ่มต้นที่: ท่าเรือนานาชาติ
เดินทางไปที่สถานี ผ่านฟ้าลีลาส ใช้สาย: Khlong boat
เดินไป วัดราชนัดดาราม (ราชดำเนิน)
เดินทางไปที่สถานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง ใช้สาย: 15 หรือ 59 หรือ 70 หรือ 503
เดินไป ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์พิมพ์แผนที่