ทางที่ดีที่สุดจาก คณะแพทย์ศาสตร์จุฬา ถึง คลองเตย


เริ่มต้นที่: คณะแพทย์ศาสตร์จุฬา
เดินทางไปที่สถานี สีลม ใช้สาย: 14 หรือ 74 หรือ 547
เดินทางไปที่สถานี คลองเตย ใช้สาย: MRT หรือ 4 หรือ 14 หรือ 45 หรือ 46 หรือ 47 หรือ 74 หรือ 109 หรือ 115 หรือ 544

สายตรง
(ซึ่งอาจจะช้ากว่า แต่ไม่ต้องเปลี่ยนสาย) ใช้สาย: 14 หรือ 74พิมพ์แผนที่